Beneficiile practicării șahului: Taxonomia lui Anderson

 Beneficiile practicării șahului în vederea obținerii performanțelor academice și a dezvoltării personale – Argumente ale marilor maeştri

(extras din lucrarea de licență  „Predarea-învățarea șahului la preșcolari”)

     Pentru a răspunde întrebării: „Care este cel mai înalt nivel al dezvoltării cognitive pe care îl putem atinge jucând șah?” vom analiza taxonomia lui Anderson referitoare la nivelurile dezvoltării cognitive, la baza căreia întâlnim cunoașterea și comprehensiunea, urmată de explicare și interpretare, aplicare, abilități de gândire critică și evaluare. Pentru fiecare dintre niveluri, am asociat capacități dezvoltate prin intermediul șahului, care au fost demonstrate cu ajutorul unor cercetări făcute de-a lungul timpului, în diferite colțuri ale lumii.

Aplicarea taxonomiei lui Anderson la definirea obiectivelor generale în predarea șahului
(Cocoradă, 2012)

Pentru atingerea celor două niveluri cognitive de bază, comprehensiune și cunoaștere, studierea șahului poate contribui prin dezvoltarea: memoriei, capacității de reprezentare și de
înțelegere. Rezultate experimentale privind dezvoltarea aceste caracetristici aptitudini, în cercetări a căror variabilă independentă a fost șahul, au fost obținute în multiple studii, printre care „Dezvoltarea raționamentului și a memoriei cu ajutorul șahului” (Ferguson 1988) , „Șahul face copiii mai deștepti” (Meyers, 2003), experimentul lui Talisina (1983-1985, Kishinev), „Șahul ca instrument pentru dezvoltarea minții copiilor noștrii” (Dauvergne, 2000), „Studiu comparativ privind învățarea matematicii la clasele a 5-a” (Gaudreau, 1989-1992). Următoarele două niveluri, referitoare la explicare, interpretare și aplicare necesită şi au drept urmare dezvoltarea coeficientului de inteligență, a capacității de analiză și transfer. Creșterea capacităților enumerate prin antrenamentul șahist a fost demonstrată prin intermediul studiilor efectuate de către Yee Wang Fung (1977-79), Gaudreau (1989-92), Meyers (2003) și a proiectelor făcute în Texas (1994-97) și Venezuela („Proiectul să învățam să gândim”). Aproape de vârful piramidei se regăsesc gândirea logică, gândirea citica și evaluarea, a căror dezvoltare prin intermediul șahului a fost susținută și demonstrată în studii precum cel a lui Ferguson (1988) sau a lui Dauvergne (2000). În vârful piramidei întâlnim capacitatea de crea tactici, stategii, deschideri, planuri de joc unice.

Ca o concluzie a acestor cercetări, putem afirma că prin şah se pot atinge cele mai înalte obiective ale dezvoltării cognitive. Cum spunea, Christine Palm (1990) „Jocul de șah imbunătăţește randamentul școlar”. Pentru a demonstra însă că sportul minții nu este util numai în dezvoltarea capacităților cognitive ale copilului, ci și în satisfacerea necesităților umane, în continuare am introdus în explicaţii modelul piramidei trebuințelor a lui Maslow, particularizând la activitatea de şah ca parte a activităţilor copilului.

Vezi Piramida trebuințelor a lui Maslow aici.

No Replies to "Beneficiile practicării șahului: Taxonomia lui Anderson"


    Got something to say?

    Some html is OK